Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
baarecharlotte
6604 0d38 420
Reposted from160cm 160cm viabegentle begentle
baarecharlotte
6954 f64e
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viabegentle begentle
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
0436 35e6 420

teenageers:

planets

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaaurinko aurinko
5447 d924 420

wnderlst:

Palouse, Washington | Jesse Summers
baarecharlotte
Reposted fromnaturalismus naturalismus viaoutline outline
baarecharlotte
6204 d9d2 420
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaoutline outline
baarecharlotte
3643 090b 420
Reposted fromproof proof viaoutline outline
baarecharlotte
9597 342c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
baarecharlotte
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaso-so so-so
baarecharlotte
6843 3f38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaso-so so-so
baarecharlotte
7857 9080 420
Reposted fromGodislove Godislove viawhite-raven white-raven
baarecharlotte
baarecharlotte
baarecharlotte
3561 8d4e 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamefir mefir
baarecharlotte
6433 a8c2 420
Hello, world!
Reposted frompadlock padlock viamefir mefir
baarecharlotte
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viamefir mefir
baarecharlotte
baarecharlotte
baarecharlotte
Reposted fromFlau Flau viaoutline outline
baarecharlotte
8620 0129 420
Reposted fromnazarena nazarena viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...